logolink
Základní informace o projetku články z průběhu projektu Fotogalerie

 

tabor


Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí je jednou ze šestnácti středních škol v Pardubickém kraji zapojených do realizace projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0012 Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji Příjemcem podpory je Pardubický kraj. Škola v roli partnera projektu realizuje vlastní projektový záměr a při jeho naplňování úzce spolupracuje se ZŠ v regionu.

Cílem projektu je zkvalitnění podmínek pro výuku přírodovědných a technicky zaměřených předmětů jak v oblasti vybavení učebními pomůckami, tak i v oblasti modernizace metod a forem vzdělávání a také vytvoření podmínek pro úzkou vazbu na aktuální stav vývoje techniky a nových technologií, s využitím intenzivní spolupráce se sociálními partnery.

Jeho realizace by měla přispět ke zvýšení zájmu mládeže o technické a přírodovědné disciplíny a ukázat jí možnosti budoucího profesního uplatnění.

Žáci spolupracujících základních škol v době trvání projektu navštíví celkem osmkrát Střední školu uměleckoprůmyslovou Ústí nad Orlicí. Pod vedením lektorů z řad pedagogů školy a za úzké spolupráce se žáky školy a pedagogy ZŠ zrealizují v podmínkách školy ve zrekonstruovaných a nově vybavených odborných učebnách výuku a praktická cvičení navazující na školní vzdělávací programy ZŠ. Součástí této složky projektu jsou také odborné exkurze.

Projekt pamatuje i na mimoškolní aktivity žáků střední školy a škol základních, včetně závěrečných soustředění a doprovodných akcí. Závěrečná soustředění budou probíhat převážně ve dnech, kdy neprobíhá běžné vyučování, obvykle o prázdninách. Jejich náplň je orientována na realizaci souborných prací a týmovou spolupráci. Výsledky těchto prací budou veřejně prezentovány. 

Základní údaje o projektu:
Doba realizace projektu: 26. 8. 2013 – 30. 6. 2015
Realizační tým partnera projektu:
Ing. Zdeněk Rössler – věcný manažer
Ing. Zdeněk Salinger – věcný manažer
Ing. Helena Dvorská – finanční manažer
RNDr. Hana Havlová – koordinátor spolupráce se ZŠ, vzdělávání pedagogických pracovníků
Ing. Milan Sahliger – koordinátor volnočasových aktivit

 

Partnerské ZŠ v regionu:

  1. ZŠ Komenského 11, Ústí nad Orlicí - ředitel školy Mgr. Radek Škarka, koordinátor projektu Mgr. Kateřina Kulhavá
  2. ZŠ Dolní Libchavy - ředitelka školy Mgr. Marie Linhartová, koordinátor projektu PaedDr. Hana Šťovíčková
  3. ZŠ Dolní Dobrouč - ředitelka školy Mgr. Zdeňka Krejčová, koordinátor projektu Bc. Roman Cach
  4. ZŠ Vincenze Junka, Dolní Čermná - ředitelka školy Mgr. Jitka Beranová, koordinátor projektu Ing. Yvona Rybová